Bình Thuận đánh thức tiềm năng du lịch biển

Tiềm năng du lịch của Bình Thuận chỉ thực sự được đánh thức sau sự kiện nhật thực toàn phần năm 1995. đến nay tỉnh đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Nhiều sự kiện văn hóa quan trọng đã được tổ chức tại đây.