Tiềm năng phát triển nhiên liệu sinh học tại Bình Thuận

Hiện nay, giá xăng dầu trên thế giới rất cao, nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Việc phát triển công nghiệp nhiên liệu sinh học gốc ethanol tại tỉnh Bình Thuận nhằm mục tiêu tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để vừa có năng lượng vừa góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho vùng nông thôn và đem lại hiệu quả kinh tế cao.