Một số phát hiện mới về khoáng sản ven biển và biển Bình Thuận

Trong quá trình thi công bước 3 và một phần bước 4 của đề án “Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000” Liên đoàn Địa chất biển đã làm rõ thêm 3 thân sa khoáng titan-zircon với hàm lượng đáng kể là Bình Nhơm, Mũi Né và Hàm Tân, đã phát hiện mới 2 thân sa khoáng Phan Rí Cửa và Phan Thiết.