Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo khoa học “Sử dụng bền vững tài nguyên vùng cồn cát ven biển tỉnh Bình Thuận”

Vào ngày 22/3/2011, Liên hiệp các Hội khoa học học kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Tư vấn phát triển tổ chức hội thảo khoa học với chuyên đề “Sử dụng bền vững tài nguyên vùng cồn cát ven biển tỉnh Bình Thuận” tại thành phố Phan Thiết.