Bàu Sen – đồi Trinh Nữ ở Phan Thiết

Bắt đầu từ một ngày đặc biệt năm 1995, khi các nhà khoa học nhận định nhật thực toàn phần sẽ được nhìn thấy rõ nét nhất tại Phan thiết, các nhiếp ảnh gia ở khắp nơi kéo tới vùng đất này để ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy và họ cũng phát hiện […]

Đánh giá hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đánh giá hiệu quả ngành khai thác thủy sản ở Phan thiết Bình Thuận trên cả 3 phương diện: kinh tế (gồm chỉ tiêu giá trị khai thác, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận); môi trường (đánh giá thông qua việc xem xét hoạt động khai thác thủy sản có đảm bảo chất lượng vùng […]

Ứng dụng mô hình MIKE 21-SW để xác định các thông số sóng thiết kế ở khu vực ven bờ trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Hiện nay đảo Phú Quý bị xâm thực rất nghiêm trọng. Trong bài báo này, tác giả đã ứng dụng mô hình MIKE 21-SW tính toán lan truyền sóng nước sâu, để từ đó xác định các thông số sóng thiết kế ở khu vực ven bờ trên đảo Phú Quý, phục vụ tính toán […]