Chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển kinh tế – xã hội của Phan Thiết

Việc nước mắm được mang chỉ dẫn địa lý đã được các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước mắm Phan Thiết nhiệt tình ủng hộ tính đến ngày 22/11/2011 đã có 42 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước mắm đã tình nguyện nộp đơn đăng ký và đã được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”, 36 cơ sở đã sử dụng tem chỉ dẫn địa lý với hơn 2 triệu tem.