Chuyển giao kết quả nghiên cứu công nghệ lưới chụp mực bốn tăng gông cho ngư dân Bình Thuận

Năm 2000, Viện Nghiên cứu Hải sản đã nghiên cứu thành công công nghệ khai thác mực xa bờ bằng lưới chụp mực bốn tăng gông có hiệu quả kinh tế cao. Để áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất, tháng 8/2005, Viện Nghiên cứu Hải sản đã phối hợp cùng Trung tâm Khuyến Ngư Quốc gia và Trung tâm Khuyến ngư Bình Thuận chuyển giao công nghệ lưới chụp mực bốn tăng gông cho ngư dân tỉnh Bình Thuận.