Kinh tế thủy sản Bình Thuận – cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Sau khi gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO), kinh tế thủy sản Bình Thuận được các nước biết đến nhiều hơn, nhờ đó hầu hết các mặt hàng thủy sản xuất – nhập khẩu của Bình Thuận có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Gần đây là việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản đã chính thức được Quốc hội Nhật Bản thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/6/2009.