Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Bình Thuận

Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá; tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp tốt hơn, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực sau đại dịch. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức cũng không ít, đặc biệt còn nhiều yếu tố rủi ro khó lường từ diễn biến dịch bệnh Covid-19, lạm phát, tình hình căng thẳng ở Ukraine, Trung Quốc hạn chế các cửa khẩu trong việc xuất khẩu… Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả.