Tình hình kinh tế xã hội năm 2016 tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; năm 2016 bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm trước, kinh tế trong nước nói chung và của tỉnh nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; giá một số mặt hàng nông sản không ổn định và ở mức thấp. Tuy vậy với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cơ sở kinh tế và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế – xã hội trong tỉnh có một số chuyển biến tích cực.