Tình hình kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Bình Thuận

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, chuẩn bị, tạo đà cho Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống của người dân trong tỉnh; tuy nhiên KT-XH năm 2020 của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được ổn định là nhờ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh và nỗ lực của người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp. Sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, cùng với tác động tích cực từ những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân của Chính phủ, các lĩnh vực KT-XH đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động có sự khởi sắc ở 3 tháng cuối năm 2020.