Một số kết quả nghiên cứu thử nghiệm công nghệ bổ sung nhân tạo nước dưới đất ở vùng cát tỉnh Bình Thuận

Hiện nay vùng cát Bình Thuận, được chọn là vùng nghiên cứu thử nghiệm công nghệ bổ sung nhân tạo nước dưới đất đầu tiên ở Việt Nam. Đây chính là vùng đang phải đối chọi với vấn đề khó khăn về cung cấp nước.