Author Archives: Nguyễn Thị Thanh Hằng

Bàu Sen – đồi Trinh Nữ ở Phan Thiết

Bắt đầu từ một ngày đặc biệt năm 1995, khi các nhà khoa học nhận định nhật thực toàn phần sẽ được nhìn thấy rõ nét nhất tại Phan thiết, các nhiếp ảnh gia ở khắp nơi kéo tới vùng đất này để ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy và họ cũng phát hiện […]

Đánh giá hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đánh giá hiệu quả ngành khai thác thủy sản ở Phan thiết Bình Thuận trên cả 3 phương diện: kinh tế (gồm chỉ tiêu giá trị khai thác, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận); môi trường (đánh giá thông qua việc xem xét hoạt động khai thác thủy sản có đảm bảo chất lượng vùng […]

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân trồng thanh long tỉnh Bình Thuận

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân trồng thanh long tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu sử dụng số liệu điều tra của 150 hộ nông dân năm 2016. Cụ thể: tỉnh Bình Thuận chọn 2 huyện có diện tích trồng thanh long lớn nhất là Hàm […]

Đề xuất quy hoạch vùng trồng nho đến năm 2030 ở Bình Thuận trên cơ sở tích hợp GIS và AHP

Cây nho khá thích ứng với hạn hán và hoang mạc hóa, sẽ là cây trồng chiến lược trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Bình Thuận nên quy hoạch vùng trồng nho trên cơ sở đánh giá thích nghi sinh thái và quy hoạch sử dụng đất của địa phương là một hướng […]

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Thuận khởi sắc nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn

Bình Thuận là quê hương của 35 dân tộc anh em (Kinh, Chăm, Cơ-ho…) cùng sinh sống, bởi vậy Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Thuận luôn xem việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cùng với […]

Các vấn đề trong phát triển điện gió ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp Nhà máy điện gió Bình Thuận

Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích hệ thống với phân tích SWOT để xem xét và đánh giá một cách đầy đủ những thuận lợi khó khăn trong việc phát triển điện gió ở Bình Thuận. Đề xuất một số giải pháp khắc phục những khó khăn hiện tại, thúc đẩy sự phát […]