Author Archives: Nguyễn Thị Liên Vinh

Ứng dụng mô hình MIKE 21-SW để xác định các thông số sóng thiết kế ở khu vực ven bờ trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Hiện nay đảo Phú Quý bị xâm thực rất nghiêm trọng. Trong bài báo này, tác giả đã ứng dụng mô hình MIKE 21-SW tính toán lan truyền sóng nước sâu, để từ đó xác định các thông số sóng thiết kế ở khu vực ven bờ trên đảo Phú Quý, phục vụ tính toán […]

Một số giải pháp phát triển du lịch tại huyện đảo Phú Quý – tỉnh Bình Thuận

Huyện đảo Phú Quý – tỉnh Bình Thuận có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, thực trạng du lịch tại địa phương chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Sản phẩm du lịch của địa phương còn đơn điệu, chưa hấp dẫn du khách. Bài viết trình bày khái quát thực […]

Tình hình kinh tế xã hội năm 2016 tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; năm 2016 bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm trước, kinh tế trong nước nói chung và của tỉnh nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán kéo […]

Tài sản thương hiệu thanh long Bình Thuận tiếp cận dưới góc độ người tiêu dùng

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định và đo lường tác động của các thành phần tài sản thương hiệu thanh long Bình Thuận đến tài sản thương hiệu tổng thể và tác động giữa các thành phần này với nhau. tác giả thiết kế nghiên cứu hỗn hợp, trong đó, kết hợp phương […]