Kỷ yếu Đại hội IV (1998 – 2003) Đón nhận huân chương lao động hạng III

Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IV (1998 – 2003) tiến hành trong hai ngày 28 và 29 tháng 12 năm 1998 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được tiếp đón các vị đại diện lãnh đạo Ủy ban TWMTTQVN, các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, các vị lãnh đạo huyện, thị ủy, HĐND, UBND huyện, thị, các đoàn đại biểu của UBMT các tỉnh Tuyên Quang, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, các đại biểu cán bộ cách mạng lão thành, bà mẹ VNAH… và 250 đại biểu chính thức tiêu biểu cho khối Đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh về dự Đại hội.