Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Khóa VI – Tập III

Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Khóa VI Tập III – Giới thiệu chi tiết Chương trình Kỳ họp thứ tư – Khóa VI – HĐND tỉnh Bình Thuận (từ ngày 15-1 đến ngày 20-1-1996) và Chương trình Kỳ họp thứ năm – Khóa VI – HĐND tỉnh Bình Thuận (từ ngày 16 đến 20-7-1996)